Ziņas

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta pirmo pārskata periodu (01.04.2019. – 30.06.2019.)

31.07.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”Pārskata periods: 01.04.2019. – 30.06.2019. Pārskata periodā notika aktīvs darbs pie pirmās un trešās darbības realizācijas. Tika veikti pētījumi par ultraskaņas un optisko sistēmu specifikāciju izstrādi, lai diagnosticētu pultrūzijas kompozītu profilu stāvokli. Kā sākotnējie da ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

SIA JUVITEK sadarbībā ar RTU uzsāk īstenot praktiskas ievirzes pētījuma ERAF projektu

02.05.2019.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" uzsāk īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projektu "Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana" ar projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.1/18/A/053. Vadošais pa ...

sif-kras-eez.jpg

Biedrībai savs buklets!

22.04.2016.

Biedrība ar projekta "Cīņu māksla kā fizioterapija" finansiālo atbalstu ir izdevusi savu bukletu

sif-kras-eez.jpg

Biedrības mājas lapa ir gatava!

04.04.2016.

Biedrība ar projekta "Cīņu māksla kā fizioterapija"finasiālo atbalstu un projekta administratīvo vadību ir izstrādājusi savu mājas lapu