Partneri

Biedrības GM Integration partneri:

1) zinātniskās institūcijas;

2) izglītības iestādes;

3) komersanti;

4) biedrības un nodibināji;

5) dažāda veida jomas specālisti.